Marketing & Communicatie Strategie

Samen met u werken we aan een langetermijnplanning van bedrijfsdoelen die uw onderneming wil bereiken. Een juiste aanpak om de reputatie van uw producten en diensten te verstevigen of juist om de verkoop in de markt te verhogen. Wij helpen u om de positie van uw bedrijf te versterken door essentiële kansen te benutten en klanten loyaliteit te verhogen. Door de juiste positionering in de markt bereikt u de juiste klanten en kunt u uw marketingdoelstellingen behalen.

Aan de hand van de lange termijn doelstellingen bepalen we hoe de producten en diensten in de markt gezet worden en hoe de juiste potentiële klanten bereikt worden. We creëren afzetmogelijkheden, zorgen voor de juiste communicatie voor uw product of dienst en bereiken uw doelgroep via de juiste mediakanalen.


Marketingplan

Aan de hand van de vastgestelde marketingstrategie maken we een marketingplan. In het marketingplan staat omschreven hoe we de vastgestelde marketingstrategie gaan uitwerken.

Er zijn verschillende manieren om marketingstrategieën effectief te maken, dus het is belangrijk om te concentreren op de belangrijkste communicatiekanalen binnen de traditionele en virtuele media. Bijvoorbeeld door een gesegmenteerde onlinecampagne te ontwikkelen en we zorgen er tegelijkertijd voor dat de lokale en/of internationale pers uw bericht op de juiste manier ontvangt.

Doelen en strategie moeten altijd hand in hand gaan en gericht zijn op de behoeften en wensen die de doelgroep heeft.